Kompakt Laminat Cephe

Kompakt Laminat Cephe

Genel olarak yapı tasarım sürecinde olduğu gibi, cephe tasarım sürecinde de yapının bir bütün olarak ele alınması ve incelenmesi oldukça önemlidir. Bu anlamda farklı cephe elemanlarının birleşim noktaları ve çatı birleşim noktaları önemli detaylar arasında yer almaktadır. Kompakt laminat malzemeler ise; yapının fonksiyonuna ve tasarımcının beklentilerine cevap verecek farklı renk ve dokular sunabilen cephe giydirme malzemeleridir. Kompakt laminat cephe sadece ofis yapıları gibi büyük ve prestijli yapılarda değil, aynı zamanda hastane ve alışveriş merkezi gibi pek çok yapı türünde de kullanılabilmektedir.

Kompakt laminat malzemelerdeki doku renk alternatiflerinin zengin olması, tasarımcıların cephelerde görmek istedikleri birçok etkiyi verebilmelerine olanak tanımaktadır. Bu nedenle de özellikle son yıllarda diğer cephe giydirme sistemleri için de alternatif malzeme olarak kullanılmaktadır. Yine kompakt laminat cephe sistemleri, sadece yeni yapılarda değil, aynı zamanda renovasyon projelerinde de sıklıkla kullanılabilmektedir.

Kompakt Laminat Cephe Giydirme Siteminin Uygulama Süreci

Kompakt laminat cephe malzemeleri, montajın çok kolay yapılabildiği malzemelerdir. Nefes alabilen cephelerde kullanılan bu malzemeler ile ısı ve su yalıtımı için kullanılan malzemeler arasında 2-5 cm’lik bir hava boşluğuna yer verilir. Bu boşluğun bırakılma nedeni ise, malzemenin nefes almasını sağlamaktır. Eğer cephe uygulaması sırasında bu boşluk bırakılmazsa malzeme sıcaklık farkı nedeniyle kısa süre içerisinde zarar görebilir.

Bu cephe giydirme sisteminde cephe alt konstrüksiyonu, belli aralıklar ile binanın taşıyıcı sistemine uygulanan düşey profillerdir. Alüminyum profillerin et kalınlığı; yapının yüksekliği, profil aralıkları rüzgâr yükü ve kullanılan panel kalınlığı gibi etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Yine alüminyum düşey profillerin ankrajlara tespiti öncesinde su ve ısı yalıtım malzemelerinin uygulanması gerekmektedir. Sonrasında ise alüminyum düşey profiller uygulanır. Bu işlem sonrasında ise görünür mekanik montaj sistemleri, gizli mekanik montaj sistemleri, agraflı veya yapıştırma montaj sistemlerinden birkaçı seçilir ve paneller cepheye uygulanır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi, kompakt laminat cephe malzemesinin nefes almasıdır. Yine cephe sisteminin ısısal genleşme ve büzülmeler, yerçekimi, rüzgar yükleri ve hareketleri gibi yüklere karşı koyabilmesi gerekmektedir. Bunun için de cephenin tasarım aşamasında alt konstrüksiyon malzemelerinin kalınlıkları ve montaj aralıkları bu yükleri karşılayacak biçimde belirlenmelidir.

Kompakt Laminat Cephe Uygulamasının Avantajları

Giydirme cephe sistemlerinde yaşanan en önemli sorun, rüzgâr yüküne karşı beklenilen direnci gösterip göstermemeleridir. Kompakt laminat cephe sistemlerinde ise alt konstrüksiyon hesaplamaları yapılırken göz önünde bulundurulan en önemli konulardan birisi rüzgâr yüküdür. Bu anlamda rüzgâr yükü, alt konstrüksiyon aralığını ve panellerin kalınlığını belirler. Böylece rüzgâr yüküne karşı olan direnç arttırılır.

Nefes alabilen cephe sistemi olarak tanımlanan kompakt laminat cephe sistemi, cephe kaplama sistemi arkasına dış havadaki ısı değişikliklerini geçirir. Bu ısı değişikliklerinin yapı içerisine yansımasını en aza indirgemek amacı ile giydirme cephe arkasında, ısı hesapları sonucunda ortaya çıkan ihtiyacı karşılayacak uygun yalıtım malzemeleri kullanılır.

Yangın, bir yapının içinde ya da dışında meydana gelebilir. Yapının dışında oluşan yangın tehlikesinden yapının etkilenmemesi adına önlem almak ve yangının tüm yapıya yayılmasını önlemek gerekir. Kompakt laminat cephe malzemeleri ise yangın sırasında akma, damlama yapmaz ve ısıyı yaymaz. Bunun yanında alev üzerinden çekildiğinde malzemenin yanması sona erer.

Tüm bunların yanında kompakt laminat malzemeler oldukça hafif malzemelerdir. Bu sayede yapıya çok fazla yük bindirmezler. Görüldüğü gibi bu cephe giydirme malzemeleri, kendilerinden beklenen tasarım, uygulama kolaylığı, su ve ısı yalıtımı, hafiflik gibi özelliklerin tamamını taşımaktadır.

× Whatsapp Fiyat Al